Waarborg

Kwaliteit, service en veiligheid staan bij Meeuwenoord Groep hoog in het vaandel.
In dit kader hebben Meeuwenoord Vervoer B.V. en Meeuwenoord Recycling B.V. de volgende certificaten behaald voor de continue kwaliteitsbewaking binnen alle divisies transport, recycling, afval container verhuur:

- NEN-EN-ISO 9001
- VCA* (VGM Checklist Aannemers)         

Het onderhoud van het materieel vindt gestructureerd plaats in onze eigen werkplaats, waardoor kwaliteit en snelle reparaties of oplossingen mogelijk zijn. Waar mogelijk investeren wij in duurzaam rijden en werken, o.a. materieel, brandstof, smeermiddelen etc.

Tevens zijn wij dagelijks bezig om innovatieve oplossingen te bedenken om het logistieke proces te verbeteren en de kosten te beheersen.

De kwaliteits- en veiligheidsgedachte die door het ISO 9001- en VCA*-certificaat wordt geborgd, wordt binnen Meeuwenoord Vervoer B.V. en Meeuwenoord Recycling B.V. actief zorg gedragen voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden en de kwaliteit van de geleverde diensten. Zo wordt het materieel en andere kritische middelen gepland en gestructureerd onderhouden en gekeurd. Daarnaast borgen wij het vakmanschap van onze medewerkers door het verzorgen van opleiding en instructie. Deze worden regelmatig herhaald om de continuïteit van de kennis en het vakmanschap te borgen.

Door middel van interne audits beoordelen wij ook zelf onze procedures met een kritisch oog. Op deze manier trachten wij efficiënter en effectiever te werken en nog beter te borgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Conform de eisen uit de ISO 9001 en de VCA* worden wij tevens door de certificerende instelling jaarlijks beoordeeld op het voldoen aan de gestelde eisen. Zo blijft Meeuwenoord continu in beweging.

 

10811-9-deelcertificaat-9001-meeuwenoord-recycling-b.v.-pdf.pdf

10811-9-certificaat-9001-pdf-meeuwenoord-vervoer-meeuwenoord-recycling-amp.pdf

10811-9-deelcertificaat-9001-meeuwenoord-vervoer-b.v.-pdf.pdf

10811-9-deelcertificaat-vca-meeuwenoord-recycling-b.v.-pdf.pdf

10811-9-deelcertificaat-vca-meeuwenoord-vervoer-b.v.-pdf.pdf

10811-9-certificaat-vca-pdf.pdf

iso_9001.pdf

vca1.pdf